Две ключови точки на външната стандартна конструкция на палатка

2020/09/11


Две ключови точки на външната стандартна конструкция на палатка


Като производител на палатки на открито, фабриката за палатки може да произвежда различни стандартни и нестандартни палатки на открито според различните нужди на клиентите, така че да осигури вашите персонализирани нужди за дейности. Какви са предпазните мерки при използването на палатки на открито?

1. По време на изграждането на палатка

Преди да поставите палатката на открито, производителят на палатката предполага, че е необходимо да изберете подходящ метод за фиксиране на палатката според обстановката на обекта. Освен това трябва да се има предвид метеорологичната среда по време на използването на външната палатка. Трябва да се вземат предвид снегоустойчивостта и устойчивостта на вятъра на палатката, както и различни природни бедствия, за да се гарантира безопасността на палатката.

2. По време на използване на палатка

В процеса на използване на палатката избягвайте надраскването на палатката с остри инструменти и влияйте върху ефекта на употреба; ако палатката трябва да бъде свързана с електричество, моля, обърнете внимание на добрата изолация между проводника и скобата, за да избегнете пожар; осигурете безопасността при използване на палатката.